116
DRIFT
Vreemdelingen in de natuur
Annemarie Estor

119
Verlink je varken
Kleine seismografie van het #MeToo-debat in Frankrijk
Bart Loos
Wanneer de Fransen geconfronteerd worden met een nieuwe protestbeweging, zetten ze die graag af tegen de grote aardverschuivingen uit hun eigen nationale geschiedenis: is het een nieuwe revolutie, een nieuw Mei ’68 of veeleer een contrarevolutie? Die vragen doken vorig jaar ook op naar aanleiding van het internationale protest van vrouwen tegen seksueel misbruik, in Frankrijk #BalanceTonPorc genoemd. Een overzicht van de standpunten.

130
Gender, seksualiteit en religieuze orthodoxie in de film Disobedience
Nella van den Brandt
In de zomer van 2018 draaide de film Disobedience van regisseur Sebastián Lelio in de filmhuizen. Het is een bewerking van de 2006 bekroonde debuutroman van de Brits-Joodse auteur Naomi Alderman. Disobedience gaat over Ronit en Esti, jeugdvriendinnen en geliefden uit een Londense joods-orthodoxe wijk. De film en roman ontwikkelen andere verhaallijnen. De twee verschillende narratieven roepen op tot reflectie over de mogelijke diversiteit in de keuzes en levenswijzen van religieuze holebitrans- en queer-personen.

143
De Tegenhangers
Begin september 2018 deden filosofiehuis Het zoekend hert * The searching deer en cultureel maatschappelijk tijdschrift Streven een speciale oproep, omdat wij samen op zoek wilden gaan naar jonge en diverse stemmen die op literaire of poëtische wijze filosofisch kunnen reflecteren. Elf jonge schrijvers werden geselecteerd en Sanne Huysmans, jongste teamlid van Het zoekend hert, werd gevraagd om als twaalfde maar eerste een algemene intro te schrijven. Wij noemden deze creatieve denkers en schrijvers ‘De Tegenhangers’ omdat we van hen nieuwe, aparte, eventueel eigenzinnige perspectieven verwachtten. De opdracht aan de geselecteerde auteurs was en is bovendien expliciet dat zij elk reflecteren over een van de lezingen in het filosofische programma ‘Denkers van de intieme inkeer. Over het verlangen naar verstilling’ van Het zoekend hert (zie: www.hetzoekendhert.be). De teksten zullen, voorzien van een samenvatting van de lezingen waar zij een link mee hebben, gaandeweg ook verschijnen op www.streventijdschrift.be. Veel leesplezier met de eerste drie bijdragen van de reeks!

143
Twee modi van verborgenheid
Sanne Huysmans
Sanne Huysmans kreeg de opdracht om te reflecteren over de kernthema’s van de lezingencyclus ‘Denkers van de intieme inkeer. Over het verlangen naar verstilling’.

147
Omdat het moet
Ongelijke strijd en verstilling in populistische tijden
Samira Atillah
Samira Atillah aanvaardde de opdracht om te reflecteren over de lezing van Joke J. Hermsen: ‘De noodzaak van verstilling en de ‘zwi-zwi’ van Rosa Luxemburg’.

153
Taoïsme, een wandeling
Lieselotte Cortoos
Lieselotte Cortoos aanvaardde de opdracht om te reflecteren over de lezing van Carine
Defoort: ‘Lao Zi en de weldadige kracht van niet-doen in het taoïsme’.

162
Rwanda, een kwarteeuw na de genocide: opnieuw een vulkaan?
Filip Reyntjens
Een kwarteeuw nadat het de burgeroorlog won en een einde stelde aan de genocide, heeft het regerende Rwandan Patriotic Front zijn hegemonie stevig gevestigd. In dit artikel bekijkt de auteur hoe dit hegemonisch project werd uitgevoerd en hoe de inruil van politiek en technocratisch bestuur de internationale gemeenschap in zijn greep hield. Nochtans is de prijs van de politieke repressie en het zaaien van het zaad van toekomstig geweld potentieel hoog. De verworvenheden van goed technocratisch bestuur lopen een groot risico te worden tenietgedaan door het nefaste politieke bestuur van het huidige regime.

175
Ali Shari’ati en de Iraanse Revolutie
Jan Borremans
Ali Shari’ati is de ideoloog van de Iraanse Revolutie, die binnenkort veertig jaren geleden plaatsvond. Met dit artikel over Shari’ati’s rol en betekenis wil de auteur niet alleen inzicht verschaffen over de religieuze achtergrond van de revolutie, maar tevens een nieuwe aanzet geven tot een beter begrip van de uit de revolutie ontstane islamitische republiek, en van de onverminderd voortgezette strijd tussen soennieten en sjiieten.

185
FORUM

185
‘Van jou genees ek nooit’: Afrikaans en Nederlands
Antjie Krog en die Lae Lande
Annemarié Van Niekerk

190
‘De engel van Curaçao’
Over De Rechtvaardigen van Jan Brokken
Herman Simissen  

195
PODIUM

195
Postkoloniale melancholie
Klaas Tindemans

202
Outsider Peter Bogdanovich
Film als stukjes tijd
Ivo De Kock  

210
BOEKEN
Afshin Ellian, Gelijn Molier en Bastiaan Rijpkema (red.), De strijd om de democratie. Essays over democratische zelfverdediging * Anton Jäger, Kleine anti-geschiedenis van het populisme * Johan Swinnen, Rwanda, mijn verhaal * Thomas Vaessens, De Daf van mijn vader * Bart van Es, Ver-geet-mij-niet. Over het verborgen leven van een Joods meisje * Strabo – Anonymus – Milton, In het spoor van Vergilius * Bernard Besret, De dood licht op als de dag. Gedachten over de dood en daarna * Catherine Grenier, Ulf Küster en Michael Peppiatt (red.), Bacon – Giacometti.