4
Geachte lezers

5
DRIFT
Ze hebben hun leven niet gegeven, hun leven werd geroofd
Ludo Abicht  

8
Erger dan oorlog?
Oorlogsmisdaden en massavernietiging bij de verovering van de Nieuwe Wereld
Toon Van Houdt
Maakten de Spanjaarden zich bij de verovering van de Nieuwe Wereld schuldig aan oorlogsmisdaden? De termen waren de vroegmoderne Europeanen – én indianen – vreemd. Maar wie er de geschriften van Bartolomé de las Casas en Francisco de Vitoria op naslaat, twijfelt niet: de gruwelijke praktijken van de conquistadores laten zich zonder veel moeite ‘hertalen’ als oorlogsmisdaden, ja zelfs als vormen van ‘indigenocide’. Sterker nog: volgens Vitoria was de oorlog die de Spanjaarden in de Nieuwe Wereld voerden zélf misdadig.

17
Colombia: op weg naar een duurzame vrede of een tikkende tijdbom?
Luk Corluy
Colombia staat voor drie grote uitdagingen: opname van de guerrillastrijders in de samenleving, de door de guerrilleros verlaten gebieden zo snel mogelijk versterken met democratische instellingen en de verzoening. Daartoe moet een diepgeworteld wederzijds wantrouwen worden weggewerkt om een werkbare consensus te vinden. Dit blijft een zware opgave: zowel politiek links als rechts zijn nu eenmaal te ver gegaan.

30
Het clandestiene geheugen: de herinnering aan maarschalk Pétain
Luc Rasson
Na de Bevrijding heeft Frankrijk snel de donkere bladzijde van het collaborerende Vichyregime van maarschalk Pétain omgeslagen. De hoogbejaarde maarschalk werd in 1945 veroordeeld voor landverraad en bracht de laatste zes jaar van zijn leven door in een fort op het eiland Yeu, in de golf van Biskaje. Maar hij was in 1916 in Verdun ook de redder des vaderlands geweest en in het Interbellum het onderwerp van een echte mythe. Leeft de herinnering aan Pétain nog vandaag? Zijn naam is weggewist uit het straatbeeld en er bestaan geen musea of herdenkingen rond zijn figuur, behalve in zeer beperkte kring. In deze bijdrage bezoekt de auteur het bijna clandestiene museum in zijn geboortehuis en gaat hij een kijkje nemen bij een herdenking op Pétains sterfdag op het eiland Yeu.

42
Je selfie donc je suis
Delphine Calle
Dit essay toont hoe, net als in het huidige selfie-tijdperk, de groeiende zelfbewustheid in zeventiende-eeuws Frankrijk gepaard gaat met felle kritiek. De Cartesiaanse positieve zelfbevestiging van de cogito wordt al snel afgedaan als eigenliefde: de mens wil voortdurend een goede indruk maken, maar enkel voor zijn eigen zelfbeeld. Die scepsis beïnvloedde grondig de Franse literatuur en blijft fascineren. Ze waarschuwt ervoor dat de wereld vaak theater is, aan het Franse hof of op Facebook.

49
Chaos als nieuw perspectief (21 januari online!) 
Het belang van de chaostheorie voor de verhaalstudie
Andreas Van Rompaey
De chaostheorie is een interessante denk- en onderzoeksrichting die zowel in de exacte als in de humane wetenschappen voor nieuwe inzichten heeft gezorgd. Andreas Van Rompaey gaat in dit korte artikel na hoe de chaostheorie kan bijdragen aan de bestudering van verhalen. Aan de hand hiervan neemt hij twee romans van Paul de Wispelaere onder de loep.

61
Mogelijkheidszin en werkelijkheidszin
Over Robert Musils De man zonder eigenschappen
François Levrau

De man zonder eigenschappen van Robert Musil wordt geregeld getipt als één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste roman van de vorige eeuw. Dit belet echter niet dat het boek (bij het grote publiek) betrekkelijk onbekend en onpopulair is. De reden hiervoor lijkt voor de hand liggend: het is een turf van ruim 1300 pagina’s en de schrijfstijl van Musil vereist een bijzondere concentratie van de lezer. In dit artikel licht de auteur toe waarom de lectuur van De man zonder eigenschappen ook anno 2018 relevant blijft.

72
‘Het gevaar dat men Jezus zelf of zijn boodschap niet serieus neemt’
Streven sprak met Roger Lenaers
Ludo Abicht en Johan Vanhoutte
Roger Lenaers is jezuïet, classicus, pedagoog en theoloog.  Hij ontwikkelde een dwarse visie op het katholiek onderwijs en op de negentiende-eeuwse kerkelijke ‘ballast’ die volgens hem de zuiverheid en daarmee ook de waarde  van de evangelische boodschap onnodig vertekend heeft.  Als diep gelovig christen wil hij zijn inzichten binnen de kerk en het priesterambt verdedigen en verkondigen, vooral door middel van een reeks veelbesproken essays en korte preken die in de geest van de joodse midrasjim de woorden en daden van Jezus van Nazareth naar vandaag hertalen.

81
FORUM

81
Moslims in de Verenigde Staten
John A. Dick

85
Rituelen als aandachtmachines (28 januari online!) 
Walter Van Herck

90
Terug naar Ithaca
Harold Polis

99
PODIUM

99
Muziek als leermeester voor het leven? (7 januari online!) 
Over Thuis in muziek van Alicja Gescinska
Herman Simissen

104
Leesbril 2.0 (14 januari online!)  
Over de bundel zusterstad 2.0 van Astrid Lampe
Lies Van Gasse