567
Ter inleiding
Dominiek Lootens

575
Leren leven
Thomas Merton

584
Persoonswording in de presentie van de ander
Wat Thomas Merton ons vandaag kan leren over interlevensbeschouwelijk leren
Bert Roebben

592
De interlevensbeschouwelijke dialoog en de school als laboratorium
Frank Saenen

602
Verontschuldigingen aan een ongelovige
Thomas Merton

610
Het evangelie van verandering
Franca Treur

618
Op de breuklijnen tussen geloof en ongeloof
Over denkers, dichters en onszelf
Guido Vanheeswijck

630
Het contemplatieve leven in de moderne wereld
Thomas Merton

638
‘Strangers no more’
De monastieke interreligieuze dialoog
Wil Derkse

648
Thomas Merton over interreligie en contemplatie
Johannes Schiettecatte