451
DRIFT
Denken heeft geen huidskleur (nu online) 
Annemarie Estor  

456
De verborgen genocide (wordt op 16 oktober besproken in de leesgroep Drongen/Gent)! 
Stefaan Marysse
Judi Revers boek In Praise of Blood is het meest systematische en duidelijke verslag dat ooit over de genocide in Rwanda is verschenen en gepubliceerd. Het doet de officiële versie over de verantwoordelijkheid voor de genocide op haar grondvesten daveren. Het boek werd geschreven op basis van strikt vertrouwelijke rapporten opgesteld door het Internationaal Strafhof en op basis van talloze getuigenissen, ook van FPR-verantwoordelijken, over de oorlogsmisdaden begaan door het FPR, het Rwandees Patriottisch Front.

464
Tussen Lenin en Diogenes
De ontkenning van het communisme in Sofia
Luc Rasson
Hoe gaat Bulgarije, het armste land van de Europese Unie, om met de herinnering aan het communistische regime dat tussen 1944 en 1989 het land in zijn greep hield? Tijdens een bezoek aan Sofia stelt de auteur vast dat de stad is getekend door de architectuur van het stalinisme. Maar in het nationale verhaal dat de musea vertellen wordt amper gerept over de periode 1944-1989. Eén museum brengt een aantal standbeelden samen uit de socialistische periode, maar zonder contextuele duiding. Bevindt Bulgarije zich in een stadium van ontkenning ten opzichte van zijn communistische verleden?

478
‘Sorry’ – Een moeilijke waarheid
Anja Fricke
De leiders van de DDR leefden als vorsten, terwijl de boeren of arbeiders in deze boeren- en arbeidersrepubliek niet eens de inheemse producten konden kopen. Duizenden burgers werden vanwege hun afwijkende politieke opvattingen in gevangenissen opgesloten, gemarteld of zelfs ter dood veroordeeld, vaak middels een showproces. Graag had de auteur iets gehoord van de voormalige DDR-staatsleiding over wat ze hun eigen volk heeft aangedaan en dat ze er de verantwoordelijkheid voor nemen. Maar nee, ‘sorry’ is een westers begrip.

489
De onvermoede terugkeer van Oswald Spengler
Herman Simissen
Een eeuw nadat hij plotseling beroemd werd, staat Oswald Spengler opnieuw in de belangstelling. De vraag is: waarom? Zijn politieke opvattingen waren verwerpelijk, zijn veelgeprezen inzichten in het verloop van de geschiedenis berustten op drijfzand.

501
Een revolutionair museum in Quedlinburg (10 september online)
Jan Koenot
Blockbusters, ludieke evenementen, merchandising, tegenwoordig worden alle middelen ingezet om musea te vermarkten. In Quedlinburg wordt regelrecht tegen die trend ingegaan. De architectuur, inrichting en huisregels van het museum zijn er helemaal op gericht opnieuw de ervaring van kunst als kunst te begunstigen. Kunstwerken worden er gerespecteerd als de belichaming van wat er zich aan de binnenkant van mens en samenleving afspeelt. Er heerst een sfeer waarin de bezoekers zich kunnen concentreren en met open ogen en oren naar kunst kunnen kijken én luisteren.

512
Bekentenissen van een niet-echte-katholiek
Bruno Segers
Tegenwoordig dreigt een gedachtenuitwisseling tussen spiritueel betrokken personen en atheïsten haast onmogelijk te worden, omdat het debat vaak wordt opgeëist door dogmatici van beide kampen. Nochtans bevinden de meeste mensen zich tussen beide uitersten, en blijken ze meer geïnteresseerd door inspiratie en open zoeken dan door gebetonneerde uitspraken. Dit artikel wil een aantal hedendaagse denkpistes belichten, ver van alle extremisme, aan de hand van God, iets of niets? De postseculiere maatschappij tussen ‘geloof’ en ‘ongeloof’ van Taede A. Smedes.

525        Leesgroepen Streven

526        FORUM

526
De economische crisis voorbij? (17 september online) 
Waarom de euro niet te redden valt
Lawrence Urbain 

532
Verder nadenken over verrijzenis (8 oktober online)
Herman Paulussen

535        PODIUM

535
Een naakte Venus die haar natte lokken droogt
Over de bundel Venus’ Vonken van Inge Braeckman
Lies Van Gasse

540
Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey
Terug naar de toekomst van ‘68
Ivo De Kock

548
Paradise Now?
Klaas Tindemans

553        BOEKEN
Paul De Hert, Andreas Kinneging en Gerard Versluis (red.), De Federalist Papers. Baker­mat van het moderne constitutionalisme * Fons Strijbosch, Terug naar Lombok. Verhaal van een nooit gedroomde reis * Ludo Stynen, Pol de Mont. Een tragisch schrijversleven * Janus Lernutius, Kussen uit Brugge.