D R I F T

579 Leve de koning!
Elianne Muller
581 Iedereen belooft veranderingen in China
Sus Van Elzen
Politieke veranderingen in China zijn lang verwacht en zullen er allicht ook komen. Niet omdat de leiding dat wil, maar omdat de Communistische Partij zozeer omsingeld is geraakt door reële en niet weg te toveren problemen, dat ze uiteindelijk niet anders kan dan hervormingen toestaan, als ze die niet zelf wil aanvatten. Een vertragende economie, een ongeduldig wordende bevolking, en een doorgesleten politiek systeem maken hervormingen onvermijdelijk. De vraag is welke hervormingen.
591 Deng Xiaoping en de modernisering van China
Georges De Schrijver
Deng Xiaoping zal de geschiedenis ingaan als de staatsman die China moderniseerde; tevens rust als een smet op zijn blazoen het bloedbad dat hij in juni 1989 op het Tiananmen-plein liet aanrichten om de studentenopstand te onderdrukken. Dit artikel analyseert de manier waarop Deng al onder Mao Zedong, desnoods met gebruik van geweld, zijn machtspositie opbouwde, maar ook hoe hij erin slaagde onder leiding van de partij de vrije markt in te voeren. De economische zones aan de Chinese kustlijn zouden nooit van de grond zijn gekomen zonder Dengs pragmatisme en geloof in de westerse techniek.
605 De geheimen van Hafez
Remi Hauman
De Perzische dichter Hafez is een van de groten uit de canon van de wereldliteratuur, maar hij is in België en Nederland nauwelijks bekend. Dit essay gaat in op de thema’s in zijn oeuvre en voert deze steeds terug op zowel de geschiedenis als de actualiteit in Iran. Wat is de originele relatie tussen esoterie en satire in deze gedichten, en hoe goochelt Hafez met de uiterste grenzen van woord en beeld? De tekst bevat oorspronkelijke vertalingen die nog niet bestaan in het Nederlands of in andere talen. Hafez biedt een ander soort literatuur, een ander soort lezen.
616 Lachen met Indianen
Michiel van Kempen
Wat maakt mensen aan het lachen? Zijn er groepsconventies, is er een nationale gemeenschapslol? Kranten kunnen daar een mooie spiegel van geven. In Suriname waren die kranten bijna twee eeuwen lang van koloniale signatuur en daarin was het amusement ver te zoeken. Er was een vertellend varken en er waren wat kreupelrijmpjes. Maar met de nationale politiek komt in de twintigste eeuw ook de politieke satire op, de column, de karikatuur. Het oog van de dichter Orlando Emanuels had ander amusement in de gaten; hij hield er met de schaar in de hand archief van bij: ‘Winkel Correia pas ontpakt: meisjes, directoires en jurkjes’.

F O R U M

627 ’t Zielhoes en de waarde van nostalgische plaatsen
Johan Roeland
634 Kiezen tussen biologisch, duurzaam en regulier. De zoektocht naar evidence based consumership
Margo de Groot
638 Honest to God
Pieter Anton van Gennip

P O D I U M

643 Het doek valt voor Steven Soderbergh
Ivo De Kock
649 ‘Het heelal is in verwarring’. Bij Wenteling van Lies Van Gasse
Stijn Geudens
655 Losgeknipt uit de Verlichting. Over Puur van Andrew Miller
Paul Pelckmans

B O E K E N

Riyan J.G. van den Born, Martin Drenthen, Pieter Lemmens, Thomas van Slobbe (red.), Plaats. Filosofische beschouwingen over verbondenheid met natuur en landschap * Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflecties uit het beschadigde leven * Paul Kalma, Makke Schapen. Over volgzame burgers en vluchtige politiek * Guus Kuijer, De Bijbel voor ongelovigen. Het begin. Genesis * Amos Oz, Onder vrienden * Martin Walser, Meßmers Momente * Henri Storck, Boerensymfonie en Art & Cinema. De kunstdocumentaires.