D R I F T

771 Groot, groter, grootst
Guido Vanheeswijck
Groot, groter, grootst
774 Een leven met Albert Camus
Mario Coolen
Op 7 november 2013 is het honderd jaar geleden dat Albert Camus werd geboren. Meer dan 50 jaar na de tragische dood van de Franse filosoof en schrijver zijn de centrale thema’s uit zijn werk onverminderd actueel. Mario Coolen verdiepte zich in Camus tijdens zijn studie theologie; de ontmoeting schiep een band voor het leven.
784 Alhier, aldaar aan lange lansen, het Standaardnederlands. De Vlaamse tunnelvisie op emancipatie
Jürgen Jaspers
Geen groter cliché dan zeggen dat Standaardnederlands leren noodzakelijk is voor wie zich wil emanciperen en een job wil vinden. Toch heeft dat cliché niet altijd veel met de realiteit uit te staan. Zoals de notie van het Standaardnederlands even vaak dient om drempels te verhogen als om ze te verlagen. We dreigen dus buitensporige, onredelijke dingen te verwachten van onderwijs en taalvaardigheid, en met een knoert van een tunnelvisie op emancipatie te zitten.
796 Op tocht naar verdieping en bevrijding. Nieuw werk van videokunstenaar Bill Viola
Jan Koenot
Uiterst gefocust en versoberd zijn de nieuwe werken waarmee Bill Viola de toeschouwer meeneemt op zijn tocht voorbij de drukte en verleidelijke schijn naar de diepere stromingen van het leven. Videokunst presenteert zich hier als een engel aan de deur die oproept tot aandacht en verwondering. Niet door zelfverheerlijking, maar door onthechting en overgave bereikt de mens het hoogste genot. De directheid van de nieuwe beelden geeft aan Viola’s vertrouwde thema’s en motieven een opmerkelijke scherpte.
807 Godin in de Ijstijd
Flip G. Droste
De zogenaamde ‘Venus van Willendorf’ werd 25.000 jaar geleden bij de Donau uit kalksteen gekerfd. Wat vertelt dit ‘dikbillige vrouwmens’ ons over haar achtergrond, over de mogelijke bedoelingen van haar makers? Theorieën zijn er te over. De auteur van dit essay betoogt dat de verbeelding van het Jong-Paleolithicum niet wezenlijk verschilt met die van latere culturen: uiteindelijk wordt hier een boodschap overgebracht en de gewone mens een uitweg geboden uit de impasses van het dagelijks bestaan.

F O R U M

819 Naties en republieken in tijden van globalisering
Maarten Van Alstein
825 Draadloos RSA (11). Nkosi Sikelel’ iAfrika / God Seën Afrika
Annemarié van Niekerk
830 Gekroonde hoofden
Pieter Anton van Gennip

P O D I U M

835 Gebeten door Africa
Ellen Knaepen
840 Glanzende partituur van eenzaamheid. Anna Enquist Gedichten 1991-2012
Joris Gerits
853 De wonderlijke jaren van de Vlaamse film
Ivo De Kock

B O E K E N

Marc Verminck en Johan Van Looveren (red.), Generositeit. Geven en schenken, delen en verdelen * Aurelius Augustinus, Schatkamer van het geloof. Preken over teksten uit het Oude Testament * Archibald van Wieringen en Harm van Grol, Bidden in het Oude Testament. Identiteit en verhoring, woede en vreugde * Hans Groenewegen, Met schrijven zin verzamelen. Over poëzie in de Lage Landen * Arjan Peters, Kreten uit een urn. De criticus in deze tijd * Yves T’Sjoen, Els Van Damme en Lynn Custers (red.), Jarig in mijn schitterend woord. Opstellen voor Hugues C. Pernath * Robert Macfarlane, De oude wegen.