D R I F T

867 Interview met paus Franciscus 
Antonio Spadaro
Hoe beleefde kardinaal Bergoglio het conclaaf waarop hij tot paus verkozen werd? Hoe ziet hij zichzelf? En de Kerk? Wat vindt hij belangrijk in de spiritualiteit van de jezuïeten? Welke muziek hoort hij het liefst? Op deze en andere vragen gaat paus Franciscus openhartig in tijdens gesprekken die hij met de Italiaanse jezuïet Antonio Spadaro deze zomer gevoerd heeft. Paus Franciscus treedt naar voren als een pastor die weigert zich op te sluiten in nostalgie en cultuurkritiek. Uit zijn woorden blijkt hoezeer hij zich door de drie klassieke theologale deugden – geloof, hoop en liefde – laat bezielen.
895 Zwarte gaten in Manhattan. De memorialisering van het trauma van 9/11
Maarten Van Alstein
Het memoriaal Reflecting Absence in New York gedenkt de aanslagen van 11 september 2001. Op de plaats van de voetafdrukken van de ingestorte tweelingtorens in Manhattan werden twee zwartgranieten waterbassins aangelegd. In zijn abstractie verbeeldt het gedenkteken de traumatische herinneringen aan de aanslagen op een opmerkelijke manier. Maar om te begrijpen hoe New York en Amerika betekenis geven aan het trauma van 9/11, moet het memoriaal in een bredere context gelezen worden.
907 ‘’t Was voor ons ideaal’. De kloof tussen beeldvorming en collaboratie
Aline Sax
Over de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog is al heel wat inkt gevloeid, niet het minst door oud-collaborateurs zelf. In de algemene beeldvorming worden collaborateurs meestal voorgesteld als Vlaams-nationalistische idealisten of katholieke Oostfrontstrijders die door de Duitsers werden verraden. Bestudeert men echter de motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs van naderbij, dan kan men concluderen dat de beeldvorming over collaboratie niet altijd strookt met wat in de bronnen is terug te vinden.
917 Critici van het Franse nationalisme 1914-1940
Joyce van den Berg
Het denken en handelen van schrijver Romain Rolland, filosoof Alain en schrijver en filosoof Julien Benda stond van 1914 tot 1940 in het teken van de Eerste Wereldoorlog. Voor het bereiken van de hooggestemde idealen van naastenliefde en de broederschap der mensheid bleek de praktijk te weerbarstig. De drie blijven wel een beroep doen op universele waarden. Die laatste liggen weliswaar buiten ons bereik, maar wij moeten er toch naar blijven streven.

F O R U M

928 De struikrovers van de Verlichting
Harold Polis
935 Stilte in meervoud. Over ‘Zes maanden in de Siberische wouden’ van Sylvain Tesson
Godfried Geudens

P O D I U M

940 Carifesta XI: Neem vooral heel veel niet serieus
Michiel van Kempen
945 Hier stokt het hanige heilige woord. ‘Tempel’ van Mustafa Stitou
Joris Gerits

B O E K E N

Johan Goud (red.), Het leven volgens Willem Jan Otten. Redenen van het hart * Régis Debray, Brief aan een Israëlische vriend * Marion Poschmann, Die Sonnenposition. Roman* Dietmar Elger, Gerhard Richter: Catalogue Raisonné, Volume 3