D R I F T

579 De patiënt aan zet
Elianne Muller
581 Congo: de verontwaardiging voorbij?
Johan Swinnen
Verontwaardiging is de beste remedie tegen cynisme. Bijna dagelijks worden we in Congo geconfronteerd met toestanden die terechte verontwaardiging en kritiek genereren. Deze betrokkenheid laat ons toe ook positieve tekenen te bespeuren die hoop, vertrouwen en ambitie wettigen. Zowel intern als regionaal zijn er sleutels voor Afrikaanse oplossingen voorhanden. Internationale begeleiding van dat proces zal des te geloofwaardiger zijn naarmate zij zich behoedt voor zowel aanmatiging als inschikkelijkheid.
593 Tog weer die ANC?
Annemarié van Niekerk
Tijdens Jacob Zuma’s termijn als president van Zuid-Afrika was de ANC-regering dikwijls negatief in het nieuws, en Zuma zelf ook. Het land kent bovendien nog geen economische vrijheid. Toch heeft het ANC de afgelopen verkiezingen gemakkelijk gewonnen. Dit artikel bekijkt de problemen waarmee het land na twintig jaar democratie te kampen heeft én de redenen waarom een grote meerderheid van Zuid-Afrikaners desondanks trouw op het ANC blijft stemmen.
601 Coetzee zonder barbaren. Over The Childhood of Jesus
Paul Pelckmans
De meest recente roman van J.M. Coetzee grijpt niet terug naar de sombere thema’s die totnogtoe de ruggengraat van zijn oeuvre vormden. Het nieuwe boek getuigt op het eerste gezicht zelfs van een voorzichtig optimisme. Maar als men erover doordenkt, is het misschien toch somberder dan ooit. Gruwelijke drama’s zijn er niet meer bij, maar de lezer wordt wel uitgenodigd zich tevreden te stellen met een vlak en compleet fantasieloos bestaan.
613 De beul spreekt. Over De vrouw die de honden eten gaf
Luc Rasson
In De vrouw die de honden eten gaf geeft Kristien Hemmerechts het woord aan Odette, in wie de lezer meteen Michelle Martin herkent, de vrouw van Marc Dutroux, de vrouw die verantwoordelijk is voor de dood van Julie en Melissa. De roman ontketende een polemiek: is het geoorloofd in een roman een stem te geven aan de figuur van de beul? En wat als dit gebeurt op een ogenblik dat de feiten nog vers in het geheugen liggen? De auteur verwijst naar andere werken in dit subgenre en betoogt dat het gerechtvaardigd is inzicht te geven in de figuur van de beul als mens, zonder dat diens daden worden vergoelijkt of gebanaliseerd.
624 Religie als een constructie
Guido Dierickx
Een (religieuze) levensbeschouwing bestaat uit verschillende componenten: een mensbeeld, een wereldbeeld en een godsbeeld. Die zijn nodig om te komen tot een levensbeschouwing die volledig en daarom geloofwaardig kan zijn. Tussen die componenten bestaan echter spanningen die de geloofwaardigheid van die levensbeschouwing kunnen aantasten en die terug te vinden zijn in vele oude en nieuwe controversen. Dientengevolge is de (religieuze) levensbeschouwing een onvoltooide constructie die zich altijd verplicht ziet bij te leren.

F O R U M

635 Paramaribo bloeit en vervalt, maar niet in alles
Michiel van Kempen
640 Nooit meer scharrelen op een braakliggend veldje. De obsessie met de seksuele (on)veiligheid van kinderen
Aleid Truijens
646 Van nieuwe media en kinderen die voorbij gaan
Margo de Groot Coenen

P O D I U M

649 Kunstmatige communicatie en virtuele emoties. De nieuwe tijd van Her
Ivo De Kock
655 Wat de vertelster zei. Gods bedrog van Fatena Al-Ghorra
Ludo Abicht
660 De dichter als dichter. Een nieuwe sleutel tot de poëzie?
Herman Simissen

B O E K E N

A. Jobsen, Ezechiel 1 * Aurelius Augustinus, Vier antipelagiaanse geschriften * Hans-Georg Gadamer, Waarheid en methode. Hoofdlijnen van een filosofische hermeneutiek * Ruud Welten, Onder vreemden. De ander in de reisliteratuur * Nico van der Endt, Willem van Genk. Kroniek van een samenwerking / Chronicle of a Collaboration.