D R I F T

387 Kennis en abstractie
Jeroen Vanheste
389 Persvrijheid veraf en dichtbij
Hilde Keteleer
Aan de hand van drie portretten – van Muharrem Erbey, Hrant Dink en Zheng Yichun – wordt getoond wat het lot is van kritische journalisten in Turkije en China. Sinds 1992 werden er wereldwijd 1.041 journalisten vermoord, en in 614 gevallen daarvan werden de daders nooit gestraft. Het gaat hierbij ook om landen die democratisch lijken te zijn, maar waar de ruimte voor het vrije woord snel slinkt. Kritische uitingen worden gesmoord en gecriminaliseerd – in de verre buitenlanden, maar in het Westen eveneens. En ook in België is sprake van commerciële en politieke druk op de persvrijheid.
396 De Tegenwoordige Staat van China: een land van praktische bezwaren
Sus Van Elzen
Deze maand is het 25 jaar geleden dat de protesten op het Tiananmenplein begonnen. Hoe is het er nu? De auteur reist geregeld naar China om poolshoogte te nemen en een poging te doen het ondoorzichtige beleid van de Chinese topleiding te doorgronden. De grovere werking van de Communistische Partij kennen we, maar de fijnere is onzichtbaar en onhoorbaar. De reacties van de Chinese bevolking zijn dat echter niet. Zitten er nieuwe protesten aan te komen? De Partij denkt blijkbaar van wel, en meent er alles aan te doen om die te voorkomen.
408 ‘Herstel zonder banen’ in de Verenigde Staten
Andrew Winnick
Hoewel de economie in de VS sinds de herfst van 2009 is gegroeid, blijft de werkloosheid hoog. Er werden veel te weinig banen gecreëerd. De participatiegraad van de beroepsbevolking zat recent nog op het laagste cijfer sinds 1978. Het blijkt mogelijk dat ondanks deze werkloosheid toch historisch hoge groeipercentages worden bereikt. En in de herstelperiode is ook nog eens 95% van het vermeerderde inkomen naar de rijkste 1% van de huishoudens gegaan. Hoe is dit mogelijk? Zijn er maatregelen die de problemen kunnen oplossen? En wat is de kans dat deze maatregelen daadwerkelijk zullen worden getroffen?
421 De rockende cowboy van de Apocalyps
Luc Devoldere
Bob Dylan is er altijd allergisch voor geweest de spreekbuis van een generatie te worden genoemd, de profeet, redder, laat staan de leider van de opstand. Het is zijn lot de wereld rond te trekken en te zingen. Hij gebruikt daarbij de oude vormen, de matrijzen en mantra’s uit de folk- en bluestradities, uit Engelse ballades, rock, country, enzovoort. Hij citeert en graait uit de dichters, Amerikaanse en Engelse, maar ook Italiaanse en Franse, en heeft zijn hele leven de King James Bible gelezen. Deze handelsreiziger in apocalyptiek is een Amerikaanse icoon geworden zoals Brando, Monroe en Presley.
433 Korsakovliteratuur. Een pleidooi voor niet-lineair vertellen
Wim Michiel
‘Film ist tot’, schreef regisseur en mediakunstenaar Florian Thalhofer in een programmatisch essay in het ondertussen opgedoekte Duitse filmtijdschrift Schnitt. Thalhofer en zijn medestanders verzetten zich met hun niet-lineaire, interactieve korsakovfilms al meer dan tien jaar tegen de klassieke mainstreamcinema. Thalhofers pleidooi mondt daarbij niet alleen uit in een radicale afwijzing van lineariteit in al haar aspecten; het levert een boeiende kruisbestuiving op met bijvoorbeeld de literatuur, en groeit tegelijkertijd uit tot een oproep om het leven anders in te richten.

F O R U M

441 Hoe geld rolt
Harold Polis
448 Monarchie op krukken
Vincent Scheltiens

P O D I U M

452 Economie voor theatermakers
Klaas Tindemans
457 Helleense Alpen en diepe dalen. Hedendaagse Griekse auteurscinema
Bjorn Gabriels
463 Dichter op zoek naar een honk. Thuis, de derde dichtbundel van Geert Buelens
Joris Gerits

B O E K E N

Stephan de Jong, U doet niets, want U bent God. Veertig zeer korte overpeinzingen * Giorgio Agamben, Pilatus & Jezus * H. Jagersma, Nehemia * Willy Weyns (red.), Etienne Vermeersch. Provençaalse gesprekken * Dieter Vandenbroucke, Dansen op een vulkaan. Victor J. Brunclair. Schrijver in een bewogen tijd * Stijn Vanclooster en Bert Van Raemdonck (red.), Ik wensch u de Zon. De briefwisseling tussen Stijn Streuvels en Karel van de Woestijne * Valérie Herremans, Schilderijen uit verdwenen Antwerpse kerken * Michelangelo, Brieven.