867 Het taboe van transcendentie. Katholiek onderwijs in een geseculariseerde samenleving 
Guido Vanheeswijck
Vanaf de jaren zeventig is het dominante discours over transcendentie en verticaliteit ingeruild voor het discours over engagement en horizontaliteit. De spanning tussen inspiratie en structuur is echter zo oud als het christendom zelf. Het is immers niet alleen een godsdienst van de innerlijkheid, maar ook een godsdienst geworteld in maatschappelijke structuren. De vraag is nu wat er overblijft van de christelijke inspiratie in het katholieke onderwijs, dat zich hoe dan ook situeert in een sterk geseculariseerd landschap.
881 Levende geschiedenis: geënsceneerde authenticiteit? 
Herman De Dijn
Er bestaat vandaag in de populaire cultuur een sterk verlangen het verleden uit te beelden en aldus lijfelijk aan het leven van dat verleden te participeren. Men spreekt in dit verband van living history en reenactment: levende geschiedenis, met onder meer de heropvoering van gebeurtenissen uit het verleden. Onder de titel Fake? had de recentste Erfgoeddag in Vlaanderen precies de bedoeling het fenomeen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Is het inderdaad allemaal fake? Wat zit er juist achter?
893 Het andere schrijven uit België. Over Anthropogénie van Henri Van Lier 
Jan Baetens en Arnoud van Adrichem
Steeds meer denkers durven het aan de grenzen van de eigen specialismen ter discussie te stellen. Dat geldt voor Sloterdijk of Enzensberger, maar evengoed voor de Belg Henri Van Lier (1921-2009). Zijn pogingen om de bestaande kennis over de ontwikkeling van mens en wereld door de eeuwen heen te begrijpen, lijken anachronistisch of zelfs naïef. Juist de ogenschijnlijke onmogelijkheid een synthese te bieden van iets wat zich aan elke synthese onttrekt heeft echter gevolgen voor ons begrip, ook bijvoorbeeld van wat ‘literatuur’ is.
901 Offers in de tempels der muzen. Over privéverzamelaars en musea
Paul van der Grijp
Voor veel privéverzamelaars zijn musea modellen en referenties, die zij in termen van symbolische of reële competitie kunnen ervaren. Musea van hun kant hebben hun oorsprong vaak in een privéverzameling en worden in de loop van hun bestaan verder – door aankoop of giften – uit privéverzamelingen gevoed. Dit essay werkt het thema van de verhouding tussen privéverzamelaars en musea via casestudies in Taiwan en Noord-Amerika uit. De verhouding blijkt niet alleen harmonisch te zijn maar ook met ambivalenties en conflicten gepaard te gaan.
913 Geweld, vertrouwen en de moderniteit 
Paul Pelckmans
De Hamburgse socioloog en literatuurwetenschapper Jan Philipp Reemtsma vraagt zich in Vertrauen und Gewalt (2008) af waarom de gruwelijkste gewelddaden uit de geschiedenis (Auschwitz, Gulag, Hiroshima) uitgerekend plaatsvonden in een culturele context die, sinds het Verlichte begin van de moderniteit, alle geweld meer dan ooit tevoren ter discussie stelde. En hij geeft aan dat het onzeker blijft of we zulke pijnlijke uitglijders in de toekomst altijd kunnen vermijden.

F O R U M

925 Voor de stad en de wereld
Harold Polis
931 Draadloos RSA (7): Regstelling
Gerrit Brand

P O D I U M

938 De oudheid in veelvoud. Over de receptie van de klassieken
Toon Van Houdt
942 ‘Alles gaat voorbij, maar niets gaat over’. De opgewekte poëzie van Luuk Gruwez
Wam de Moor
947 Stromboli: teloorgang en redding van een huwelijk
Elianne Keulemans

B O E K E N

J. Moschos, De weide * A. Gabelmann, Ernst Ludwig Kirchner * F. Krämer (red.), Kirchner* B. Baert, Kleine iconologie van de navel * A. Paenhuysen, De nieuwe wereld * S. Tormans, Verhalen en reportages.