675 Uitnodiging presentatie themanummer ‘Het kind’
Redactie

D R I F T

676 Talentenschool en oefenboek
Jean-Pierre Rondas
678 Geestelijke gezondheidszorg: kop-van-jut of januskop?
Bob Cools
Er zijn toenemende onbeantwoorde noden aan geestelijke zorg. Maar de geestelijke gezondheidszorg wordt maatschappelijk ondergewaardeerd, blijft onderontwikkeld en lijkt wel de kop-van-jut. Een terugblik op de ontwikkelingen in de sector onthult het verschuivende ideologische referentiekader en de problematische wetenschappelijke onderbouw ervan. De huidige vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg kan de laagdrempeligheid en de integratie van de diverse disciplines verbeteren. De zesde staatshervorming is een kans om dit te bereiken.
691 Euthanasie en de waarde(n) van de goede dood
Ton Vink
Welke waarde(n) hechten wij aan een goede dood? Dat zijn twee vragen in één, die met elkaar samenhangen én die mede bepaald worden door de vraag wat we onder een ‘goede dood’ willen verstaan. Merkwaardig genoeg wordt die laatste vraag nauwelijks gesteld. In deze bijdrage bespreekt de auteur daarom vier gestaltes van een ‘goede dood’ of eu thanatos: een goede dood als ‘met leven ophouden’; een goede dood als ‘wegglijden in the big sleep’; een goede dood als ‘artseneuthanasie’; en een goede dood als ‘zelfeuthanasie’. Daarnaast komen de consequenties van het onderscheid tussen een natuurlijke en een niet-natuurlijke dood en van het optreden van politie en justitie aan bod.
702 Gabriel García Márquez herschrijft Columbus
Kristine Vanden Berghe
In De herfst van de patriarch (1975) parodieert Gabriel García Márquez een fragment uit de logboeken van Columbus. In de parodie komen enkele thema’s en stijlkenmerken naar voren die het oeuvre van de Colombiaanse schrijver ten volle typeren, zoals het idee dat de geschiedenis zich herhaalt, het rechtmatige streven van Latijns-Amerika naar culturele en politieke ontvoogding tegenover Spanje en de VS, en het gevoel voor humor van de auteur – ook wanneer hij het over dergelijke ernstige kwesties heeft.
711 Hoe ontstond de christelijke seksuele moraal?
Eric Hulsens
In een schitterend boek heeft de Amerikaanse historicus Kyle Harper de christelijke omwenteling in de seksuele moraal van de late Oudheid beschreven. Dit essay ontvouwt enkele krachtlijnen van zijn verhaal: hoe de kerk seks inperkte tot het huwelijk, hoe de lust steeds verdachter werd, en hoe de bestrijding van homoseksualiteit en prostitutie een centrale rol kregen.

F O R U M

722 De calculus van het gezond verstand
Harold Polis
729 Herkenbare Oudheid. Over laatmoderne Grieken en Romeinen
Toon Van Houdt
734 Vloeibare waarden
Walter Van Herck

P O D I U M

738 Democratisch publiek
Klaas Tindemans
743 Hölderlin en het nihilisme
Eric Bolle
749 ‘Rijk in mijn werk, in stilte teruggetrokken’. Verzamelde gedichten van Ida Gerhardt (1905-1997)
Joris Gerits
755 Op zoek naar onbehaaglijkheid. Mysteriën van Louis Andriessen
Arnoud Heerings

B O E K E N

Lieve Gevers, Kerk in de kering. De katholieke gemeenschap in Vlaanderen 1940-1980 * Martien E. Brinkman, Hun God de Mijne? Over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff & Ida Gerhardt * Jean Baudrillard en Jean Nouvel, Unieke objecten. Architectuur en filosofie * Sophie De Schaepdrijver, Erfzonde van de twintigste eeuw. Notities bij ‘14-’18 * Ignacio Cano Rivero en Gabriele Finaldi (red.), Francisco de Zurbarán (1598-1664).