D R I F T

771 Bubbels aan de horizon
Wil Derkse
773 Over ‘culturele identiteit’. Een interview met Marc Verminck
Sahim Omar Kalifa
In deze tekst ondervraagt cineast Sahim Omar Kalifa zijn vroegere docent Marc Verminck over culturele identiteit. Wat is ‘cultuur’? Wat hebben ‘cultuur’ en ‘identiteit’ met elkaar te maken? Wat is ‘multicultureel’ en ‘intercultureel’, en wat te denken van het begrip ‘integratie’? Een interview dat ingaat op complexe zaken als representatie, onverdraagzaamheid, worteling en kosmopolitisme. Het gesprek eindigt met hoopvolle ideeën over pluralistisch onderwijs, intern verzet en het verlangen om samen te leven.
788 Zuid-Amerika: een situatieschets. Deel 1. Brazilië, Argentinië en Chili
Luk Corluy
Tijdens het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw onderging Zuid-Amerika een politieke verschuiving naar links. Voor grote groepen van de bevolking leek dit hoopgevend. Ondertussen worden verscheidene landen echter getroffen door golven van sociale onrust. In dit artikel bespreekt de auteur de situatie in Brazilië, Argentinië en Chili, in een tweede artikel in november gaat hij in op Venezuela en Peru.
803 Geen spoor nalaten. Over afval en ons beeld van de tijd
Raji C. Steineck
De tijd beschouwen als iets dat alles oplost is het ultieme excuus voor een economie gebouwd op afval: als alles wordt meegevoerd op de stroom van de tijd, waarom zouden we ons dan zorgen maken over wat we achterlaten? Als we tijd echter zien als het resultaat van alles wat voorafging, zou dit ons dan aanzetten om op een andere wijze na te denken over productie, consumptie en de gevolgen daarvan? Aan de hand van boeddhistische teksten toont de auteur hoeveel invloed metaforen kunnen hebben op ons handelen.
815 1984 en kennis van het verleden. George Orwell over het belang van geschiedschrijving
Herman Simissen
Een van de thema’s in 1984, de beroemde roman van de Engelse schrijver George Orwell, is de omgang met het verleden. Deze thematiek wortelt in de ervaringen van de auteur tijdens de Spaanse Burgeroorlog, toen hij meemaakte hoe verschillende partijlijnen de verslaggeving naar hun hand probeerden te zetten. Het onderwerp zou Orwell de rest van zijn leven bezig blijven houden, en culmineerde in de afschrikwekkende wereld van 1984.

P O D I U M

827 Opgroeien voor de camera in het Amerika van nu: Boyhood
Ivo De Kock
833 Een kleine, illegale historie van China. De films van Wang Bing
Bjorn Gabriels

F O R U M

839 Stop het grote comazuipen. Dan maar een moraalridder
Aleid Truijens
844 De Kunning van de Metworst
Herman Simissen

B O E K E N

Jolande Withuis, Juliana’s vergeten oorlog * Leo Laeyendecker, Kritische stemmen. Maatschappijkritiek van Oudheid tot heden * Jan Lensen, Ludo Stynen en Yves T’Sjoen (red.), De stekelige jaren. Literatuur en politiek in Vlaanderen 1929-1944 * Kerstin Hensel,Das verspielte Papier. Über starke, schwache und vollkommen mißlungene Gedichte * Rüdiger Safranski, Goethe. Kunstwerk des Lebens * Nicole Montagne, Een makelaar in Pruisen. Verhalen en essays * Yves T’Sjoen en Els van Damme (red.), De laatste dag. Verhalen over een kunstwerk * Felix Krämer (red.), Emil Nolde. Retrospektive.