Geachte Lezers,

 

Het begin van een nieuw jaar is altijd een passend moment om kort terug te kijken op het voorbije  jaar, en vooruit te blikken op het komende jaar.

Het afgelopen jaar was het tweede jaar van Streven Vrijplaats, de website die de traditie van het gedrukte tijdschrift Streven wil voortzetten. Juist tegen deze achtergrond is het verheugend te kunnen meedelen dat alle jaargangen van het gedrukte tijdschrift inmiddels te raadplegen zijn via de website van de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren. De afgelopen tijd konden we herhaaldelijk verzoeken naar de beschikbaarheid van in het verleden verschenen artikelen of zelfs hele nummers beantwoorden met de verwijzing naar de website van de DBNL. We zijn de DBNL en Erfgoed Vlaanderen dan ook meer dan dankbaar dat deze mogelijkheid werd geboden, alsook voor de prettige samenwerking bij het verwezenlijken van dit project.

Juist omdat Streven Vrijplaats de traditie van het tijdschrift wil voortzetten, doet het ons plezier dat we de voorbije maanden twee vaste medewerkers hebben gevonden, Frederik De Cock en Arthur Hendrikx, die regelmatig over poëzie respectievelijk film zullen blijven schrijven. Beide onderwerpen kregen vroeger in het tijdschrift volop en regelmatig aandacht, en we zijn verheugd dat Frederik en Arthur deze traditie nieuw leven in willen blazen. In de loop van het afgelopen jaar hebt u ook op deze plaats regelmatig bijdragen van John Alonzo Dick gezien – ook hij zal maandelijks zijn kritische blik laten gaan over ontwikkelingen in zijn geboorteland de Verenigde Staten en/of in de katholieke kerk. Uit dit alles mag u concluderen dat het heel aardig gaat met Streven Vrijplaats: we krijgen een mooi aanbod van bijdragen, soms zelfs meer dan we kunnen plaatsen. Daarnaast konden we in december jl. weer in druk verschijnen, met een bijzonder themanummer, gemaakt in nauwe samenwerking met de Leerstoel Economie van de Hoop van de Universiteit Antwerpen en met UCSIA, dat is verspreid met Trends. Vooruitblikkend kan worden aangekondigd dat we in februari een bloemlezing hopen te presenteren van op de website gepubliceerde teksten over het alom woedende woke-debat. Hierbij werken we samen met de Leerstoel Rector D’Hanis en opnieuw met UCSIA. Nadere berichten over deze presentatie volgen op deze plek. Vanzelfsprekend gaat onze dank uit naar de verschillende organisaties waarmee we bij deze projecten mochten en mogen samenwerken.

Zoals bekend beschikt Streven Vrijplaats niet over vaste inkomsten: we zijn afhankelijk van de giften van gulle gevers. Het sterkt ons, dat we in 2021 voldoende mochten ontvangen om onze activiteiten in 2022 voort te zetten. We zullen uiteraard proberen het vertrouwen dat uit deze giften spreekt niet te beschamen – en we hopen dat we ook in 2022 weer wat ondersteuning van onze lezers mogen ontvangen.

Rest mij niets dan u namens alle leden van de redactie en redactieraad alle goeds voor 2022 te wensen – met name ook, in deze tijden van corona, een goede gezondheid, en veel leesplezier op Streven Vrijplaats.

 

Herman Simissen

Hoofdred. Streven Vrijplaats