Warme oproep voor jonge en diverse denkers en dichters

Filosofiehuis Het zoekend hert en het cultureel maatschappelijk tijdschrift Streven bieden jonge en diverse auteurs tot en met 33 jaar een unieke publicatiekans.

Uiteenlopende creatieve denkers en literaire schrijvers komen in aanmerking om een bijzondere tekst te realiseren en te publiceren. Zij zijn te gast bij een filosofische lezing, om zich vervolgens door het betoog van de spreker te laten inspireren of zich er helemaal tegenover te positioneren. De lezingen vinden plaats in Het zoekend hert, in het kader van het filosofisch project ‘Denkers van de intieme inkeer. Over het verlangen naar verstilling’. De teksten van de geselecteerde auteurs worden gepubliceerd in Streven en financieel gehonoreerd. Bij de publicatie wordt elke auteur ondersteund door de redactie van het tijdschrift om tot een optimaal resultaat te komen.

Voor wie? Voor 10 geselecteerde schrijftalenten, van 16 tot en met 33 jaar.
Wat? Een essay, literair werkstuk of gedicht, dat wordt gepubliceerd en gehonoreerd.
Waar? De lezingen vinden plaats in filosofiehuis Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem-Antwerpen. Het schrijven gebeurt nadien op de eigen schrijfplek.
Wanneer? De lezingen vinden plaats in de periode van 23 september 2018 tot en met 26 mei 2019. De tekst wordt verwacht binnen 6 weken na de bijgewoonde lezing.

Hoe stel je je kandidaat?
Stuur je naam, je contactgegevens en je motivering van maximaal 250 woorden uiterlijk op maandag 3 september 2018 via e-mail naar hetzoekendhert@gmail.com en tekstredactiestreven@live.be. Je krijgt een antwoord voor 16 september 2018.

 

 

 

 

Meer informatie over ‘Denkers van de intieme inkeer’ vind je op www.hetzoekendhert.be. De volledige lijst met lezingen waarop de 10 geselecteerde kandidaten zullen reflecteren, is deze:

1 Joke Hermsen over De noodzaak van verstilling – 23-09-2018

2 Carine Defoort over Lao Tse en het kalme hart voor de Tao – 14-10-2018

3 Keimpe Algra over Epicurus en de vriendschap in het verborgene – 18-11-2018

4 Marc De Kesel over Meister Eckhart en de fascinatie voor de zelfloosheid 16-12-2018

5 Jan Papy over Francesco Petrarca en de combinatie van engagement en reflectie 20-01-2019

6 Inigo Bocken over Jacob Böhme en de natuurlijke zindering van het morgenrood – 17-02-2019

7 Ivo van Strijtem over Emily Dickinson en het schrijverschap in eerlijke eenzaamheid 17-03-2019

8 Elisabeth Van Dam over Ludwig Wittgenstein en het primaat van het zwijgen – 14-04-2019

9 Jan-Hendrik Bakker over Thomas Merton en de hunker naar mystieke tradities uit Oost en West 12-05-2019

10 Bernard Dewulf over Het belang van de intieme sfeer voor het denken en dichten 26-05-2019

Uiteraard staat het eenieder ook vrij zich als toehoorder voor een lezing in te schrijven bij Het Zoekend Hert.

Het project ‘De Tegenhangers’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Vlaams Fonds voor de Letteren.