3 Geachte lezers
Herman Simissen

D R I F T

5 Streven vrijplaats
Annemarie Estor en Stijn Geudens
8 ‘Zeg het niemand’. Uitslag Frans Van Bladel Essayprijs
Annemarie Estor
9 In de voortuin groeit geen samenleving
Jürgen Vandewalle
Het politieke proces faalt. Tegelijk verdwijnen de markt, de kruidenierswinkel en het volkscafé uit het straatbeeld. Het publieke leven is een belangrijk beproevingsmilieu voor de sociale organisatie van de samenleving. Maar bestaat het publieke leven nog wel? Het lijkt er op dat de burger zich steeds meer terugtrekt in een geïsoleerd binnenleven en alleen nog maar naar buiten komt om te protesteren. Wat voor gemeenschap gaat er achter demonstraties schuil? En is het nog wel zinvol om de burger om de zoveel jaar te vragen hoe de samenleving moet worden georganiseerd?
17 Onzegbaar Verzet. Walter Benjamin en de Griekse tragedies
Robin Vandevoordt
De Griekse tragedies boden in hun tijd een messianistisch moment van hoop en verandering; geen ontwerp voor de ideale samenleving, maar een dialectische kritiek zonder ultieme verzoening. Voor Walter Benjamin is het tragische een eindeloosproces, in de dubbele zin van het woord, dat nooit ophoudt zich te vertalen naar nieuwe situaties en literaire vormen. Kunnen de hedendaagse letteren die kritisch-messianistische rol nog aan? Willen de podiumkunsten vandaag nog het debat op gang brengen, dan grijpen zij naar de provocatiestrategie. Daarom zijn noch boek, noch theater, maar de sociale media de hedendaagse erfgenamen van de Griekse tragedies.
26 De radicale moderniteit van cybergeweld. Een poging tot inzicht
Maarten Van Alstein
In de schaduwen van ‘cyberspace’ ontplooien diverse actoren, van staten en criminelen tot ‘hacktivisten’ en cyberhuurlingen, allerhande offensieve en defensieve bewegingen, die beschouwd kunnen worden als de virtuele en elektronische equivalenten van fysieke gewelddaden. In dit essay wordt onderzocht hoe dit cybergeweld zich manifesteert, welke vormen het aanneemt, en in welke zin dit geweld begrepen kan worden als hypermodern geweld.
38 Peter Singer (niet) in Marburg
Herman Simissen
De Australische filosoof Peter Singer is even beroemd als omstreden. Zijn boeken over toegepaste ethiek of over de rechten van dieren worden wereldwijd gelezen en bestudeerd aan universiteiten, maar roepen ook felle protesten op. Rond 1990 liepen in het Duitse taalgebied de protesten zo hoog op, dat hem het spreken zelfs letterlijk onmogelijk werd gemaakt. De academische vrijheid botste met het Duitse verleden…

F O R U M

50 Concurreren of filosoferen?
Marc Kregting
56 Vivalto Lungo
Michiel Van Kempen
61 Een wereld vol vossen en stekelvarkens
Harold Polis

P O D I U M

67 Een vertrouwde omgeving
Klaas Tindemans
72 De vele registers van Obama
Annemarie Estor
78 De geniaalste schrijver sinds Cervantes. Over Miguel de Unamuno
Stijn Vanclooster

B O E K E N

Frank-Lothar Hossfeld en Erich Zenger, Die Psalmen III: Psalm 101-150 * Niek Schuman,Mijn jaren van geloven. Voorgoed verleden, blijvend visioen * Ben Caudron, Niet leuk? Mijmeringen over nieuwe media, mensen en macht * Rens Vliegenthart, U kletst uit uw nek. Over de relatie tussen politiek, media en de kiezer * Sjraar Van Heugten, Avant-gardes. 1870 to the Present. The Collection of the Triton Foundation * Felix Krämer (red.),Schwarze Romantik. Von Goya bis Max Ernst * Marnix Peeters, De dag dat we Andy zijn arm afzaagden * Jos Joosten, Staande receptie * Frédéric Sojcher, Hitler à Hollywood.