De steun voor Elcker-Ik was ingetrokken, maar de (politieke) druk was zo groot dat de maatregel teruggedraaid is. De democratie zegeviert! Toch vindt u hieronder nog de brief die we lanceerden als blijk van steun en solidariteit. 

Antwerpen, 24 april 2020

aan: alle lesgevers en vrienden van Elcker-Ik

Gegroet,

Zoals jullie wellicht al gehoord hebben, worden vanaf eind 2020 de subsidies van de Vlaamse regering voor het centrum Elcker-Ik stop gezet. Daarmee wordt na meer dan 50 jaar stevig gesnoeid in de middelen van het vormingscentrum. Over de motieven van deze maatregel werd niets gezegd, maar we kunnen ons daar wel iets bij voorstellen. Uiteraard is het goed dat we steunbetuigingen en protestbrieven schrijven, maar die zijn vooral symbolisch van belang.

We willen doorgaan met Elcker-Ik, en daar hebben we jullie steun voor nodig.

We stellen jullie de volgende heel concrete maatregel voor: indien 250 van ons aan onze bank de opdracht geven om gedurende een jaar elke maand 35 euro als vaste opdracht te storten, verwerven we 100.000 euro en kan de volkshogeschool doorgaan.

U kan bijdragen door elke maand 35 euro te storten op

rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting

met vermelding van de code van Elcker-Ik 128/3116/00101

Indien er andere bron van inkomsten gevonden wordt, stoppen we met deze actie. Maar zolang willen wij Elcker-Ik helpen om verder te doen wat het al zolang doet: samen bouwen aan een betere wereld.

Wij denken dat het niet overdreven is te zeggen dat het werk voor, in en met Elcker-Ik onze levenskwaliteit ontegensprekelijk verbeterd heeft. Nu hebben we de kans onze waardering concreet te maken.

 

Namens de Elcker-Ik ploeg,

Ludo Abicht en Yael Brakin

P.S. O ja, deze schenking is bovendien fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar.