Michal Heller

Het universum als wetenschappelijke mythe

In het vorige nummer wees Kowalski op de vruchtbare spanningen in de wetenschap tussen de ontwerpers van theorieën en de waarnemers van de werkelijkheid. Als wetenschap van het unieke object – met geen ander vergelijkbaar – dat het Heel-al uiteraard is, wordt de moderne kosmologie bij uitstek beheerst door de voortdurende wisselwerking tussen het stoutmoedige ontwerp van alle mogelijke, mathematische coherente universums en het geduldig onderzoek naar de enig werkelijke wereld én woonplaats van de weetgierige mens.

verschenen: November 1978, blz. 131

jaargang: 46/02