Paul Claes

Intertextualiteit

Vóór het romantisme de onherleidbare originaliteit van het literaire ‘genie’ ophemelde, gold het kundig imiteren en zelfs plagiëren van klassieke auteurs als een prijzenswaardige oefening en prestatie. De recente, vooral Franse structuralistische interpretatie onthulde hoe elke tekst, op een veel dieper en vaak onbewust niveau, ‘verweven’ is met een menigte andere teksten, die zowel naar de vorm als naar de betekenis een aantal nawijsbare transformaties ondergaan.

verschenen: November 1977, blz. 126

jaargang: 45/02