F. Bertiau

Mercurius en Jupiter na twintig kaar ruimtevaart

Ver verwijderde planeten als Mercurius en Jupiter hebben een aantal van hun geheimen pas prijsgegeven nadat zij in veel gunstiger observatievoorwaarden door ruimtesondes werden verkend. mercurius blijkt een soort verschrompelde ‘aarde’ te zijn, terwijl Jupiter net niet massief genoeg was om een ster, een tweede zon in ons zonnestelsel te worden.

verschenen: November 1977, blz. 147

jaargang: 45/02