Henk Jans

Tsjernobyl

Meer dan een maand lang was Tsjernobyl voorpagina-nieuws, althans in West-Europa, waar men zich zorgen maakte over de radioactieve wolk die, evengoed als de vertrouwde chemische vervuiling van atmosfeer en waterlopen, de nationale grenzen volkomen ignoreert. Een geschikt moment dus voor een adempauze, die ons toelaat de bekende en nog onbekende oorzaken van het ongeval af te tasten, evenals de zekere en nog onzekere gevolgen ervan voor Midden- en Westeuropese bevolkingen (en misschien ook hun toekomstig energiebeleid).

verschenen: September 1986, blz. 975

jaargang: 53/11