Rik Pinxten

Oorlog en vrede in de wereld van morgen

Huntington over de botsing tussen beschavingen

De tijd van de westerse wereldheerschappij is voorbij. De wereldpolitiek wordt niet langer bepaald door ideologische tegenstellingen (kapitalisme tegen communisme), maar door een botsing tussen een achttal beschavingen, waarin onder meer de religieuze overtuiging een belangrijke factor is. In The Clash of Civilizations biedt Huntington een waardevolle analyse van de situatie, maar zijn visie en aanbevelingen roepen toch wel vragen op.

verschenen: Mei 1997, blz. 407

jaargang: 64/05