D R I F T

387 De kracht van verandering
Stijn Geudens

A R T I K E L E N

389 De zelfmoord van Europa? Over Soumission van Michel Houellebecq
Luc Rasson
Deze maand verschijnt de Nederlandse vertaling van Michel Houellebecqs Soumission (Onderworpen). De publicatie van het oorspronkelijke werk, op 7 januari, viel samen met de aanslag op Charlie Hebdo. Een merkwaardige samenloop, want het thema ‘islam’ staat centraal in de roman. Volgens een aantal commentatoren speelt hij in de kaart van extreemrechts. Maar wie de roman aandachtig leest, merkt dat de nonchalance en de ironie van de verteller een eenduidige ideologische interpretatie onmogelijk maken. In Soumission worden vragen gesteld die geen kant-en-klaar antwoord krijgen.
399 Chrislam en Quadragesimo Anno. Chestertons scheerlicht op Houellebecqs wereld
Jean-Pierre Rondas
Michel Houellebecq is niet de eerste auteur die een moslim president van een Europese mogendheid laat worden. G.K. Chesterton ging hem voor met de roman The Flying Inn (1914). Chesterton kreeg een cameo in Houellebecqs vorige roman, De kaart en het gebied. Maar ook in Soumission krijgt hij een rol. Zijn theorie van het distributisme (in feite de roomse sociale leer) krijgt er een plaats in de nieuwe staatsleer. Zo bekritiseert Houellebecq zowel de islam als het christendom.
406 De Islamitische Staat en sociale media als strijdwapen
Sarah Geers
Iedereen kent de gruwelvideo’s van executies die Islamitische Staat (IS) het voorbije jaar op het internet publiceerde. Dat dit maar één element is van een bredere en heel gesofisticeerde mediastrategie is minder geweten. In dit artikel wordt die strategie verder verduidelijkt: de verschillende tactieken, doelen en doelgroepen, en ook het verschil met Al-Qaida. Bijzondere aandacht is er verder voor de berichten op de sociale media aan het adres van de Verenigde Staten, en tot slot wordt er uitleg gegeven bij de ‘counterstrategieën’ van het Westen.
419 De rol van kunst en literatuur in het conflict tussen Israëli en Palestijnen
Elana Libbrecht
Nu het conflict tussen Israëli en Palestijnen verder van een oplossing lijkt dan ooit tevoren, wordt het misschien tijd om naar alternatieve oplossingen te zoeken. Kunst kan functioneren als een vorm van escapisme, als een vorm van protest, maar vooral als een manier om elkaar tegemoet te komen. Kunst en literatuur mogen dan geen blijvende, structurele oplossing bieden, een culturele dialoog kan wel een platform creëren voor wederzijds begrip en misschien zelfs respect.
431 André P. Brink (1935-2015). Engagement en Skrywerskap
Annemarié van Niekerk
Hierdie artikel neem die in Februarie oorlede Suid-Afrikaanse skrywer André P. Brink se nalatenskap as geëngageerde skrywer in beskouïng. Dit word gedoen in die lig van Maarten Asscher se onlangse Kellendonk-lesing, ‘Engagement, taal en verbeelding’, gelewer skaars 3 weke na Brink se dood. Hierdie artikel gaan, na aanleiding van Brink, in gesprek met Asscher se uiteensetting van die verskillende verskyningsvorme van literêre engagement.
442 Politieke strijd op het schoolplein
Anke Veenis
De Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt schreef in 1957 een essay over de rassenrellen in Little Rock, Arkansas. Haar stellingname tegen het overheidsingrijpen bij de integratie van zwarte leerlingen veroorzaakte onenigheid op de redactie van het blad Commentary. Toen het artikel in 1959 in Dissent verscheen, ontstond er beroering bij blanke én zwarte Amerikanen. De raciale spanningen in Ferguson, Missouri, die zich sinds vorige zomer hebben ontladen in frequent straatgeweld, maken haar werk weer actueel.

F O R U M

455 Als de satire godsdienst wordt
Michiel van Kempen

P O D I U M

460 De dichter schrijft om de taal te eren. Anneke Brassinga, PC.Hooft-prijs 2015
Joris Gerits
467 Socialistisch drieluik
Ludo Abicht

B O E K E N

Dirk De Schutter, Het catastrofale. Essay over de eindigheid* Johan Leman, Van totem tot verrezen Heer. Een historisch-antropologisch verhaal * Roger Lenaers, Jezus van Nazareth, een mens als wij? * Anne van Buul e.a. (red.), Onnoemelijke Dingen. Over taboe en verbod in het fin de siècle (Rythmus. Jaarboek voor de studie van het fin de siècle 3) lfred Pfoser en Andreas Weigl (red.),ImEpizentrum des Zusammenbruchs. Wien imErstenWeltkrieg.