Ed De Moor

Meer aandacht voor Arabische literatuur sinds de oliecrisis

Zelfs in vakkringen werd tot voor kort het Arabisch als een dode taal beschouwd, te vergelijken met het Grieks en het Latijn. Moderne Arabische literatuur viel geheel buiten het blikveld. Door de strijd in het Midden Oosten en – voor wat Nederland betreft, met name ook de oliecrisis – is daar verandering in gekomen.

verschenen: December 1977, blz. 217

jaargang: 45/03