A.E.M. Janssen

Uitzonderlijk of bijzonder?

Bij het vijfentwintigste lustrum van de Vrije Universiteit Amsterdam

In Nederland is de in 1880 te Amsterdam gestichte Vrije Universiteit nog altijd de oudste bijzondere universiteit. Haar grondslag was en is christelijk-gereformeerd. Enkele recente gedenkboeken besteden gerede aandacht aan de eigenheid van deze instelling. Al blijkt de wetenschappelijke kwaliteit uiteindelijk voorrang te hebben gekregen boven de christelijke levensovertuiging, deze Vrije Universiteit wil en kan blijven fungeren als ‘platform voor discussie over de relatie tussen wetenschap, levensbeschouwing en samenleving’.

verschenen: December 2007, blz. 995

jaargang: 74/11