Peter M.C. Davies

Wie ben je en waarom ?

De vraag of intelligentie geërfd wordt dan wel door het milieu bepaald, is onlangs weer aan de orde gesteld. Dat is maar één van de vele vragen die rijzen wanneer biologen zich gaan bezighouden met aanleg en gedrag van de homo sapiens en de verschillen die klaarblijkelijk bestaan tussen individuen en populaties van de menselijke soort. Hetzelfde probleem dat de auteur verleden maand al heeft behandeld, komt ook hier weer ter sprake: de verhouding tussen ‘nature’ and ‘nurture’, biologie en cltuur, erfelijkheid en milieu, instinct en leren.

verschenen: Januari 1973, blz. 333

jaargang: 40/04