387 Geachte lezers
Herman Simissen
388 Palestina: de dodelijke status quo 
Ludo Abicht
Al sinds de overgrote meerderheid van de Palestijnse bevolking vanaf december 1947 onder Israëlische druk huis en haard moest verlaten, is er een conflict in het Midden-Oosten. Soms wakkerde het vuur aan (Zesdaagse Oorlog, 1967), soms ging het liggen (Oslo-akkoorden. 1993). Maar is de situatie werkelijk uitzichtloos? Aan de hand van vier concrete problemen worden de aard en omvang van de dilemma’s geschetst – en oplossingen gesuggereerd ten voordele van alle bewoners van deze getraumatiseerde regio.
399 Thanatopolitiek 
Dirk De Schutter
We vinden het vanzelfsprekend dat de staat in toenemende mate maatregelen neemt die betrekking hebben op onze gezondheid, vruchtbaarheid, hygiëne, voeding en dat de staat tabellen opstelt waarin geboortecijfers worden opgenomen en sterftecijfers, ongeneeslijke ziektes van kanker tot schizofrenie, kindersterfte, zelfmoord, enz. We noemen dat de verantwoordelijkheid van de welvaartsstaat. In dit artikel worden de grenzen en gevaren van deze bio-politiek afgetast.
408 Communitarisme en christendemocratie van de nieuwe eeuw 
Dries Deweer
In de nasleep van hun historische verkiezingsnederlagen in de jaren negentig beleefden de Nederlandse en Vlaamse christendemocraten een identiteitscrisis. Hun ideologische herbronning werd duidelijk beïnvloed door het Anglo-Amerikaanse communitarisme. Aan de hand van een vergelijking tussen het communitarisme en het personalisme, de oorspronkelijke filosofische bron van de christendemocratie, wordt duidelijk hoe de recente communitaristische input een meerwaarde bood aan het CDA en CD&V.
420 Ruimte voor Tijd. De sculpturale fotografie van Thomas Demand
Jan Koenot
Schoonheid bedriegt? Thomas Demands foto’s bekoren door hun prachtige kleuren, heldere compositie en royale afmetingen. De realistisch ogende opnamen zijn echter foto’s van fictieve, papieren reconstructies van door de nieuwsberichten bekend geworden plaatsen. Demands werk nodigt uit tot bezinning over de impact van de media en de werking van het collectieve en individuele geheugen. Bovenal getuigt het van een geloof in de noodzaak en zeggingskracht van kunst. Van postmodern beeldscepticisme heeft Demand geen last.
434 Franz Boas en het raadsel van zijn ‘primitieve kunst’
Paul van der Grijp
De van oorsprong Duitse antropoloog Franz Boas legde de basis voor de universitaire antropologiebeoefening in de Verenigde Staten. Dit artikel gaat niet alleen in op zijn biografische en intellectuele achtergronden, maar ook op de paradoxale publicatie van zijn boek Primitive Art uit 1927, relatief laat in zijn carrière. Dit boek is een standaardwerk over niet-westerse kunst en esthetiek, zo niet dé klassieke studie over dit onderwerp.

F O R U M

446 Het verloren paradijs
Pieter Anton van Gennip
451 Een krimpende tijd
Harold Polis
457 Van de Dam naar de Bijlmer. Herdenken in Nederland
Jeroen Dewulf

P O D I U M

462 Weggaan en verdwijnen, op zoek naar jezelf
Wam de Moor
468 Communisme
Klaas Tindemans

B O E K E N

M. Kruk, Parijs denkt * W. van der Meiden, ‘Zoo heerlijk eenvoudig’ * M. Rensen, Lijden aan de tijd.