Leo Geerts

Bordewijk

Stugge grootheid als misverstand

De gebruikelijke karakterisering van Bordewijk als exponent van de ‘nieuwe zakelijkheid’ laat geen recht wedervaren aan de fantastische en troebele dimensies van zijn oeuvre. Wat men desnoods nog erkent als de ‘raadselachtigheid’ van sommige romanpersonages of de auteur zelf, blijkt veeleer een uiting te zijn van Bordewijks ongemeen scherpe zin voor de vele factoren – van economische, sociale, culturele… aard – die ’s mensen vaak onthutsende en verontrustende gedrag verregaand beïnvloeden en bepalen.

verschenen: Juni 1985, blz. 704

jaargang: 52/09