V. Claes

De soc. achtergrond van het werk van E. Johnson en H. Martinson

De bij ons weinig bekende Nobelprijswinnaars voor literatuur behoren tot de zo geheten arbeiders-schrijvers, autodidacten die in de heel bijzondere Zweedse situatie over een rijke culturele bagage beschikken. Ofschoon hun werk in eigen land al lang officieel gehonoreerd werd, is de kwalificatie ‘arbeiders’schrijvers niet onverdiend, omwille van hun pacifistisch en maatschappijkritisch engagement, dat trouwens stoelt op hun eigen ervaring van het harde arbeidersbestaan.

verschenen: December 1974, blz. 240

jaargang: 42/03