Angelo Fernandes

De godsdienst en de kwaliteit van het leven

De analyse die de president van de Wereldconferentie voor Godsdienst en Vrede heeft gegeven in zijn openingstoespraak van het internationale congres te Leuven, getuigt van een scherpe observatie: het uitgangspunt van zijn oproep om de menselijke persoon en de menselijke vrijheid te eerbiedigen gaat uit van deze stelling: de levensgrote problemen van de hedendaagse wereld worden niet als zodanig erkend ofwel omdat de consumptie-maatschappij bepaalde gedragspatronen vrijwel onontkoombaar maakt ofwel omdat sociale bewogenheid niet wordt aanvaard als weznlijk deel uitmakend van godsdienst en eredienst. De micro-ethiek speelt een belangrijke rol in de godsdienst, maar de macro-ethiek, de bezorgdheid over de normen waarnaar de maatschappij waarin men leeft, zich richt, blijft nog te veel zeldzaamheid.

verschenen: December 1974, blz. 215

jaargang: 42/03