Kristien Hemmerechts

Feminisme en literatuur

Vrouwen lezen de traditie

De Anglo-Amerikaanse feministische kritiek op onze ‘mannenmaatschappij’ is een breed spectrum geworden van literair- en kunsthistorische studies, of zelfs kunstwerken (bv. Judy Chicago’s sculptuur) die deze kritiek hard moesten maken. De feministische literatuur van Fransen huize was tegelijk radicaler en subversiever en spitste zich vooral toe op de lingu├»stische dimensies van het traditioneel mannelijk betoog. In beide gevallen dreigt het gevaar dat het verzet tegen de mannelijke stereotypering van de vrouwelijke natuur op zijn beurt omslaat in een even stellige bevestiging van weliswaar andere maar toch weer als typisch vrouwelijk geldende kenmerken of eigenschappen.

verschenen: December 1986, blz. 237

jaargang: 54/03