J. Lechner

Over Spaanse literatuur I

Politiek staat Spanje sterk in de belangstelling na de dood van Franco. Maar de kennis van de Spaanse cultuur loopt daar in ons land niet mee parallel. De auteur wil in een tweetal artikelen de lezer inleiden in de Spaanse literatuur, waarbij hij die literatuur op haar beurt niet als een geïsoleerd verschijnsel behandelt, doch haar integreert in het geheel van de cultuur. In het tweede deel zal hij een aantal hedendaagse auteurs van internationaal belang aan ons voorstellen met proeven van hun werk.

verschenen: September 1977, blz. 982

jaargang: 44/11