D. Scheltens

Het beginsel van het recht

Tot voor kort gold het natuurrecht vrij algemeen als eeuwig en onveranderlijk, in tegenstelling tot het uiteraard historisch bepaalde en voor verbetering vatbare positieve recht. Het inzicht in de historiciteit van dit natuurrecht voerde ten onrechte tot een volslagen relativisme van het recht. Interessant, maar onbevredigend waren de pogingen van een Hobbes en een Rawls om buiten elke ethische evidentie om, het recht opnieuw te funderen. De concrete werkzaamheid van deze ethische evidentie zal evenwel bepaald (en beperkt) worden door de dialoog en de consensus binnen de mensengemeenschap.

verschenen: Juli 1976, blz. 876

jaargang: 43/10