J.Y.H. Jacobs

Het onfeilbaarheidsdogma actueler dan ooit

Het boek van A.B. Hasler over Pius IX en het Eerste Vaticaans Concilie is van groot belang voor zeer actuele vragen: hoeveel speelruimte heeft de dogmatische uitspraak over de pauselijke onfeilbaarheid open gelaten voor een reële invulling van de collegialiteitsgedachte? In hoeverre vormt het pausschap met de benadrukking die het op Vaticanum I heeft gekregen, een belemmering voor de toenadering tot de andere christenen? Halser stelt indringende vragen over de besluitvorming zoals die op het Eerste Vaticaans Concilie heeft plaatsgevonden.

verschenen: Mei 1978, blz. 697

jaargang: 45/08