R. Pourvoyeur

Het thema vrijheid in de 19e-eeuwse opera

Van sommige opera’s van de negentiende eeuw is bekend dat zij een revolutie zo niet ontketend dan toch bezield hebben of er ten minste een stem aan gaven, die onder het volk een ruime en langdurige weerklank vond. De auteur bespreekt bekende en minder bekende gevallen uit de Franse, Duitse en Italiaanse scholen, en beluistert enkele oproerige geluiden in het Rijk van de Tsaren en van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie.

verschenen: Mei 1976, blz. 708

jaargang: 43/08