P. Hebblethwaite

Instrumenteel gebruik van het marxisme

De aanvankelijk puur pragmatische vraag naar een mogelijk of gewenste samenwerking tussen christenen en marxisten in de sociale strijd, is volop in het stadium getreden van de theoretische en ideologische discussie. Kan een christen de marxistische maatschappij-analyse hanteren als een louter werkinstrument of dwingt dit instrument hem iets prijs te geven van het onvervreemdbare christelijke erfgoed?

verschenen: November 1976, blz. 99

jaargang: 44/02