Ivone Gebara

Vrouwelijke politiek, feministische politiek – of gewoon politiek?

Vorig jaar is Ivone Gebara, een toonaangevende Braziliaanse vrouwelijke bevrijdingstheoloog, op tournee geweest in Vlaanderen en Nederland. In het artikel van haar dat we hier publiceren, haalt ze uit naar de linkse mannelijke wereldverbeteraars. Die geloven zozeer in hun revolutionaire theorieën dat ze elke voeling met de realiteit verliezen. Vanuit hun politieke waan brengen ze nauwelijks waardering op voor een ‘vrouwelijke politiek’ met haar kleine maar reële stappen van vernieuwing. Gebara wil dat dit verandert.

verschenen: Maart 2007, blz. 208

jaargang: 74/03