Jacques de Visscher

Amarcord van Frederico Fellini

Is ‘Amarcord’ (Ik herinner mij), de laatste film van Fellini, meer dan een autobiografische mijmering of een lossen aaneenschakeling van pittige en pijnlijke anekdotes? Dit werk blijkt een doorlopende manifestatie te zijn van de ongeneeslijke dubbelzinnigheid van het uiteraard alledaagse leven, waar leven noch dood, hoop noch vertwijfeling ooit volkomen onvermengd kunnen bestaan.

verschenen: Oktober 1974, blz. 38

jaargang: 42/01