L.L.S. Bartalits

Balkanlanden onder druk

De doorbraak van de Chinezen als derde supermogendheid heeft tot een wereldomspannende driehoeksverhouding geleid, waarvan de veiligheid en de handhaving van de staatkundige onafhankelijkheid der Zuideuropese staten afhangen.

verschenen: Oktober 1971, blz. 48

jaargang: 39/01