J. Mertens De Wilmars

De eenmaking van Europa en het recht

Men heeft wel vaker de indruk dat de moeizame Europese eenmaking veel weg heeft van een fieteldans. Misschien vergeet men daarbij te gemakkelijk dat het supranationale rechtsapparaat, dat ter bevordering van die eenheid ontworpen werd, in zijn voortdurende concrete uitwerking al opmerkelijke resultaten heeft geboekt. De auteur bepleit een grotere aandacht voor dat veeleer onder- dan overschatte juridische instrument.

verschenen: September 1978, blz. 964

jaargang: 45/11