Robert Hotz

De Libanon tussen West en Oost

Het bijna onoplosbare probleem van het Midden-Oosten kan pas een duidelijke gestalte krijgen als de verschillende elementen concreet ingevuld worden. Daarom is deze schets van Libanon als ‘land in wankel evenwicht’ van groot belang.

verschenen: Oktober 1973, blz. 24

jaargang: 41/01