R. Pourvoyeur

De operette, spiegelbeeld van de samenleving

Er kan eindeloos gediscussieerd worden over de vraag of de operette ‘slechts’ een spiegelbeeld is van de bestaande samenleving, of veeleer ook een kritische, desgevallend cynische ontmaskering van deze maatschappij. Onmiskenbaar is in alle geval de wisselwerking tussen dit kunstgenre en de samenleving waarin het tot stand kwam. Een eerste bijdrage behandelt de Franse en de Oostenrijkse produktie van het genre, beide ontstaan in een keizerrijk in ontbinding.

verschenen: Januari 1974, blz. 367

jaargang: 41/04