L.L.S. Bartalits

Voor de vierde maal in een kwarteeuw oorlog in het Midden-Oosten

E. Faucompret heeft de vorige maand aangetoond vanuit de mentaliteit van de strijdende partijen, hoe ingewikkeld het probleem van het Midden-Oosten is. Schrijver van dit artikel laat aan de hand van deontwikkelingen sinds 1948 zien wat de politieke implicaties zijn van weerskanten. Zeer realistisch besluit hij zijn artikel met de moeilijkheden waarvoor de Amerikaanse regering staat om een redelijek regeling te bereiken: ‘Een uiterst ingewikkelde opdracht, die uiteindelijk toch ten koste van Israël zal gaan’.

verschenen: December 1973, blz. 230

jaargang: 41/03