Panc Beentjes

Ebla, opgraving van de eeuw?

*Ebla* *Bermant* *Weitzman* *Syrië, bakermat van de aartsvaders* *gemengde gevoelens onder archeologen en bijbeldeskundigen*

verschenen: Juli 1980, blz. 952

jaargang: 47/10