Ivo van Trigt

Een topconferentie van het Koninkrijk

De auteur, goed bekend met de West, bespreekt in dit artikel de aankondiging van een topconferentie van het Koninkrijk door Minister-President Den Uyl. Hij gaat vooral op twee punten in: na een algemene inleiding over topconferenties, hun nut en bezwaren, brengt hij de politieke moeilijkheden ter sprake en vervolgens de staatsrechtelijke bezwaren die tegen een dergelijke confrentie kunnen worden ingebracht.

verschenen: April 1974, blz. 674

jaargang: 41/07