Jacques De Visscher

‘Fluisteringen en geroep’

Ook on Ingmar Bergamn’s jongste film ‘Fluisteringen en geroep’, zijn niet alle themata, beelden en stijlfiguren nieuw. Maar pure herhalingen zijn het ook weer niet. Het zijn variaties op een evoluerend thema. Telkens opnieuw weet Bergamn andere, verdere stappen te zetten in een exploratietocht waar esthetica, ethica en religie vele relatiepunten schijnen te vertonen. Bergmans wereld is een wereld waar de hoop gefluisterd en het kwaad uitgeschreeuwd wordt.

verschenen: September 1973, blz. 1085

jaargang: 40/11