Jacques De Visscher

Francis Bacon: de-constructie van gelaat en lichaam

Aan de hand van Bacons ‘gruwelijk’ portret van Henriette Moraes ontleedt de auteur het proces van psychische distantie en meer dan louter esthetische toe-eigening dat wij dienen door te maken, om tot de eigen wereld van de kunstenaar door te dringen, die ons dan uiteindelijk toch iets wezenlijks, hoe vernederend ook, over óns bestaan onthult.

verschenen: Oktober 1979, blz. 30

jaargang: 47/01