F.A.M. Alting von Geusau

Grenzen van de détente : de Sovjetrussische opvattingen

Volgens de auteur is de ideologie nog steeds uitgangspunt voor de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie. Dit vormt de bron van voortdurende miskenning – ook bij ons – van de werkelijkheid van de Oost-Westbetrekkingen. Hij formuleert de uitgangspunten voor een voortzetting van de Détente-politiek van het Westen en geeft tevens een aantal concrete politieke stappen aan.

verschenen: September 1976, blz. 952

jaargang: 43/11