Guido Dierickx

Het einde van de gepersonaliseerde politiek ?

In tegenstelling met wat in onze lage landen gebruikelijk is (of was?) werde politiek in de U.S.A. sinds Kennedy veel minder door een programma of een partij dan wel door en voor de president gemaakt. Volgens de auteur, die een jaar in de V.S. verbleef, zijn de president én zijn publiek thans aan een ontnuchtering toe, die veel meer betekent dan alleen het incident Watergate of zelfs het geval Nixon.

verschenen: Februari 1975, blz. 422

jaargang: 42/05