Redactie

Leonardo Boff. Een gesprek

Het – onlangs opgeheven – spreek- en schrijfverbod dat L. Boff was opgelegd, blijkt de pastorale bewogenheid en geestelijke creativiteit van de Braziliaanse theoloog geenszins gefnuikt te hebben. Van hemzelf kan de lezer hier vernemen: hoe hij die pijnlijke proef heeft doorstaan:: welke kentering zich volgens hem wel en welke zich nog niet voltrokken heeft in het oordeel van de romeinse instanties over de bevrijdingstheologie:: hoe verhet staat met de al lange tijd geplande historisch-systematische studie van de bevrijdingstheologie:: en welke nieuwe inzichten de open gesprekken van hemzelf en anderen met de Cubaanse leider, Fidel Castro, hem hebben bijgebracht.

verschenen: Oktober 1986, blz. 3

jaargang: 54/01