Jan Kerkhofs

Naar een Europese bevrijdingstheologie

Tot nu toe lijken de zogeheten bevrijdingstheologieën slechts goed te gedijen in de landen van de Derde Wereld. De vraag is niet zozeer of ook Europa daar behoefte aan heeft dan wel of de Europese christenheid voldoende geestelijke spankracht bezit om een soortgelijk, tegelijk theoretisch en praktisch project uit te werken. De auteur somt enkele gebieden op waar het Europese denken-over-vrijheid dringend aan een herbezinning en vernieuwing toe is.

verschenen: Oktober 1979, blz. 3

jaargang: 47/01